aktualizováno: 13.04.2022 15:20:00 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

ÚVOD


Vítáme Vás na stránkách Dětského domova a školní jídelny v Nechanicích

 
 
 

Dětský domov je v Nechanicích od padesátých let dvacátého století a od roku 1974 i po posledních stavebních úpravách je veden jako dětský domov rodinného typu.

Dětský domov a školní jídelna v Nechanicích je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže s normálním tělesným a duševním vývojem, případně s lehčím stupněm mentální retardace, také s nejrůznějšími poruchami učení. Odbornou terminologií řečeno dle zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů. Děti a mládež zde  žijí zpravidla ve věkovém rozmezí od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání. Děti umisťované do naší péče pocházejí ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Nadneseně řečeno, jedná se o děti sociálně osiřelé – vlastní rodina se o ně neumí, nebo nechce starat, jak je v tomto kraji zvykem.

Domov je rodinného typu a zajišťuje pro děti komplexní péči, počínaje celodenním stravováním, ubytováním, přes oblečení, praní prádla a jeho opravy, přípravy na vyučování, zajištění lékařské péče, ubytování a zaměstnání po odchodu z DD a v neposlední řadě rovněž veškeré jednání se soudy a státními institucemi.

Děti  jsou rozděleny do šesti heterogenních rodinných skupin na základě sourozeneckých, či kamarádských vztahů tak, aby se skupina co nejvíce přiblížila rodině. Každé rodinné skupině náleží jeden byt, který je vybaven kuchyňkou, koupelnou, WC, obývacím pokojem a několika ložnicemi.

Od roku 2006 je v našem zařízení zaměstnán psycholog na plný úvazek a rozšířila se a zkvalitnila se nejenom vlastní práce s dětmi umístěnými v našem domově, ale mohli jsme zřídit poradenskou činnost pro rodiče dětí z domova i v případě zájmu pracovat s rodiči dětí z Nechanic a okolí.  

Děti, které jsou v domově umístěny navštěvují místní mateřskou, základní nebo speciální školu, případně dojíždějí do učilišť a středních škol .

Z řad zaměstnanců domova vzniklo před lety občanské sdružení - dnes zapsaný spolek, který pomáhá spolufinancovat různé nadstandardní  aktivity.

Snažíme se také získávat granty a projekty na pro nás dostupných úrovních zaměřených hlavně na zvýšení možnosti uplatnění dětí v běžném životě po ukončení pobytu v domově.   
 

 

PhDr. Luboš Holeček
ředitel DD a ŠJ

 

 

PODPORUJÍ NÁS

 

 

                                   

  

                 

    

                                                                                                     

                                    

                        

                                             

                              

                                                                                                                                         

 

                      

 

                                                                                      

 

                              Kristýna Řehořková

                                                                                                                                 Hradec Králové