aktualizováno: 21.01.2019 07:25:44 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

Údaje o rozpočtu zařízení

Střednědobý výhled Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 pro roky 2019-2020 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)                                                                                                                                                                   

schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017                                                                                                                                                                 částky v tis. Kč

 

rok

vlastní výnosy hlavní činnost

výnosy doplňková činn.

vlastní výnosy celkem

náklady hlavní činnost

náklady doplňková činn.

náklady  celkem

Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost)

výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)

investiční dotace a příspěvky

2019

315,000

70,000

385,000

18 132,200

29,300

18 161,500

17 817,200

40,700

0,000

2020

325,000

70,000

395,000

18 210,600

29,300

18 239,900

17 885,600

40,700

0,000

 

 

TOPlist